Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Komunální volby 2014 Liberec

Rozvoj cyklistické infrastruktury a zlepšování podmínek pro život a pohyb ve městě ovlivňují zejména zvolené politické strany a jejich zástupci.

Jako ve škole oznámkujte výňatky z programů jednotlivých politických stran týkající cyklopolitiky a nově i podpory sdílení aut. Známkování neslouží pro orientaci voliče, ale pro upozornění politiků, aby si uvědomili, že podporu si zaslouží všechny čtyři součásti udržitelné mobility, tedy nejen pěší a veřejná doprava, ale také dosud často opomíjená cyklodoprava a carsharing.

Jak uspěly ve známkování strany v předešlých volbách? Podívejte se!

Oznámkujte zpětně také volební programy stran ve sněmovních volbách 2010, obecních 2010 a krajských 2012

 

 

Komunální volby 2014 - Liberec

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Na výstavbu ulic je dlouhodobě pohlíženo zejména z hlediska individuální automobilové dopravy, která je preferována před udržitelnými formami, jako jsou městská hromadná doprava, cyklodoprava, společné využívání automobilů (carsharing) a pěší pohyb.

Podpoříme skutečný rozvoj cyklodopravy, která může mít i v našem městě značný potenciál.

Podpoříme rozvoj tzv. carsharingu například zřízením bezplatných parkovacích možností pro tato auta v centru Liberce.

V návaznosti na finanční možnosti města zrychlíme budování nových cyklostezek a tras.

Klíčové je prodloužení cyklostezky Nisa kolem čistírny odpadních vod a vybudování cyklostezky kolem fotbalového stadionu (v současnosti se stezka uzavírá při každém fotbalovém utkání).

Řešení vstřícná pro cyklisty i pro pěší budeme důsledně vyžadovat při všech nových stavbách a rekonstrukcích stávajících komunikací (rekonstrukcí povrchů komunikací bude využito k vyznačení pruhů pro cyklisty, zřízení pruhu pro cyklisty je řádově levnější než výstavba samostatné cyklostezky).

Zasadíme se o zřizování „cykloobousměrek“ v některých jednosměrných ulicích (centrum města, obytné bloky), čímž zajistíme prostupnost města pro cyklisty.

Necháme instalovat kvalitní stojany pro odstavení a uzamčení kol na vhodných místech (nádraží, terminál Fügnerova, plavecký bazén, centrum města).

Na magistrátu města zřídíme pozici koordinátora cyklistické a pěší dopravy, který bude posuzovat všechny projekty z hlediska pěších a cyklistů a zejména bude aktivně vylepšovat drobnou infrastrukturu.

Budeme motivovat úředníky magistrátu města, aby pro přepravu po městě namísto aut využívali služebních kol a elektrokol.

Na sídlištích budeme usilovat o vybudování „cyklogaráží“ a pozemních zastřešených a uzamykatelných „cyklostání“

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Naším cílem je zvýšení podílu alternativní dopravy (pěší, cyklo, MHD) oproti individuální motorové dopravě, zklidnění centra města, zvýšení bezpečnosti dopravy. Proto budeme rozvíjet síť bezpečných cest pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisté) ve městě i jeho okolí. Zasadíme se o realizaci dalších etap generelu cyklodopravy v Liberci. Vybudujeme alespoň 10 km či 10 úseků cyklostezek. V potřebné míře zajistíme funkční stojany na kola u veřejných budov a na veřejných prostranstvích.

Konkrétním opatřením jsou dopravní ostrůvky, bezpečná křížení pozemních komunikací pro pěší a cyklisty, výstavba chodníků nejen v centru, ale i v okrajových částech města. Navážeme na předchozí realizace a budeme propojovat již realizované bezpečné úseky cyklostezek, cyklistických pruhů a jiných opatření pro bezpečnost cyklistů na komunikacích.

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Liberec sice neleží v rovině, přesto na kole jezdí denně do práce či do školy hodně Liberečanů. Město má díky úsilí odborníků na radnici již několik let zpracovaný generel cyklistické dopravy. Jsou zmapované dopravní proudy, vytipované varianty vedení cyklostezek. Město musí tento generel postupně realizovat. V prvé řadě půjde o dotažení cyklostezky podél Nisy či povolení jezdit v jednosměrkách na kole v obou směrech, vymezení cyklopruhů na rekonstruovaných komunikacích, omezení podélného stání ve prospěch cyklostezek. Bezpečné pruhy pro cyklisty jsou prospěšné i pro řidiče aut.

Vhodnou formou podpoří město nově vznikající systémy sdílení aut více uživateli.

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Provedeme revitalizaci cyklostezky podél Nisy

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

možnost využívání všech sportovišť i pro volný čas občanů a jejich rekreaci (dobudování cyklostezek, drobných hřišť aj.);

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Podpoříme infrastrukturu pro rozvoj cykloturistiky, včetně zázemí a půjčoven kol a elektrokol v rámci Euroregionu Nisa.

 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Volební program těchto stran nenalezen

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Žádná zmínka o cyklodopravě