Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Konference Vize 25 v Pardubicích

Přijde vám, že si různé druhy dopravy ve městě rozdělují své pasažéry dost nespravedlivě? Že jsou auta moc chamtivé a naopak kola příliš zdráhavé?

 

Začátkem září (16-17.září 2013) jsme se v Pardubicích zúčastnili konference VIZE 25. Tématem byla mobilita ve městech a její rovnocennost a vyváženost.

 

OFICIÁLNÍ MOTTO:

VIZE 25 sleduje rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se cyklistická doprava v rovinatých oblastech do roku 2025 podílela minimálně 25% na celkové dělbě dopravní práce u cest do vzdálenosti 5 km. Vize 25 představuje systém městské mobility, který věnuje spravedlivou pozornost všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě (4x25% pozornosti). Vize 25 má proto ovlivňovat všechny další koncepční a strategické dokumenty města. Odborné dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro všechny její druhy.

 

Celá konference byla zahájena třemi předními zahraničními odborníky na městské plánování a udržitelnou dopravu (G.Ablasser, P.Dalos, T.Daggers). Představena byla Vize 25 a projekt QUEST. Závěrem byla vyhlášena soutěž Cesty a městy a předány ceny jejím výhercům (1. Místo v kategorii liniová řešení získala Semilská lávka, další oceněné projekty ZDE).

Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor, představil také vzniknuvší Asociaci cykloměst a její členy. Toto semknutí obcí podporujících cyklistiku má za úkol společně uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu a cykloturistiku. Liberec v nich bohužel není.

Na závěr celé konference proběhla společná cyklojízda po pardubické cykloinfrastruktuře a vyjížďka na Kunětickou horu. Fotografie z této části jsou ke zhlédnutí ZDE.

Informace o konferenci Vize25 a dalších plánovaných konferencích najdete na stránkách www.cyklokonference.cz

 

Za Cyklisty Liberecka - Sylva Švihelová