Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Krajské volby 2016 - Liberecký kraj

Známkování cyklopolitiky nenahrazuje volební kompas pro voliče, ale má sloužit ke zlepšování cyklopolitiky krajských a komunálních politiků, kteří většinově dosud podporují jen veřejnou dopravu a individuální automobilovou dopravu (IAD) a ignorují menšinové dopravní prostředky patřící do udržitelné mobility, tedy cyklodopravu a sdílení aut. Přitom vládní strategie doporučují podporu cyklodopravy ve městech a obcích a rovněž sdílení aut. Cílem je snížit negativní dopady automobilové dopravy.

Ing. Miloš Matoušek

Krajské volby - Liberecký kraj

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Krajské silnice jsou naopak velmi často důležitou součástí městského či vesnického prostoru a je třeba je projektovat tak, aby vyhovovaly rozmanitým funkcím. Ať už jde o pěší či cyklistickou dopravu, veřejná prostranství určená pro setkávání lidí, prostor pro parkování u obchodů apod.

Rekonstrukce všech silnic ve vlastnictví kraje bude posuzována také z hlediska bezpečnosti cyklistů a chodců.

Ze zdrojů IPRÚ Liberecka by měla být zaplaceno vybudování cyklotrasy Odra – Nisa v úseku mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Kraj zajistí podání projektových žádostí i na další úseky jak směrem na Tanvald, tak směrem na Hrádek nad Nisou. Vyčleníme dostatek prostředků na spolufinancování těchto projektů.

U všech větších měst v kraji by měla být pořízena strategie vybudování cyklotras s primárně dopravní funkcí, sloužících k bezpečnému dojíždění. Kraj bude na zpracování těchto strategií s obcemi spolupracovat a bude s nimi společně shánět prostředky na realizaci.

U důležitějších autobusových a železničních stanic podpoříme vznik bezpečné úschovny na kola. Především nádražní budovy jsou ve většině případů dostatečně velké, je jen potřeba zajistit zabezpečené prostory pro uzamknutí kol. V mnoha místech by takové opatření stálo minimum peněz, ale okruh potenciálních uživatelů veřejné dopravy by se významně zvýšil. Jde o řešení masově vyzkoušené v západní Evropě. Monitorované úschovny kol jsou v Německu, Nizozemsku, Dánsku a dalších zemích naprosto běžným příslušenstvím železničních stanic či autobusových nádraží.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy na území Libereckého kraje. Na kole je možné nejen trávit volný čas, ale je možné ho využít i pro cestu do zaměstnání nebo do školy. Pro cyklisty vytvoříme takové podmínky, aby se nestřetávali s chodci či auty. Budeme podporovat vznik a obnovu cyklostezek i provoz cyklobusů.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Žádná zmínka o cyklodopravě 

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Žádná zmínka o cyklodopravě