Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Libercem na kole 2009

Datum: úterý 22.9.2009
Pořadatel: Občanská sdružení Cyklisté Liberecka, BEZ NEHOD 
Spolupráce: Liberecký kraj, Město Liberec, ZOO Liberec.

Jízdy se zúčastnilo 196 osob (10 nejmenších nejelo na vlastním kole ale bylo vezeno v sedačkách nebo přívěsných vozících).

Na začátku cyklojízdy přivítali účastníky u Liberecké radnice náměstci primátora města Liberce pan Milan Šír (ČSSD) a Ing. Ondřej Červinka (ODS), který s námi jel převážnou část jízdy na kole. 
Doprovázeli nás zastupitelé Zuzana Kocumová (USZ) a Jan Šolc (SOS). 
Akce se konala v rámci programu Bezpečně na silnicích Libereckého kraje pořádané Libereckým krajem.

Projeli jsme městem po standardní trase. Účastníci jízdy mohli hodnotit potleskem nebo pískáním na píšťalky podmínky pro jízdu na kole. Na většině míst účastníci pískali. Tleskali jenom jednou – na Husově ulici.
Upozornili jsme na problém uzavírání cyklostezky v době před a po dobu trvání fotbalových zápasů. Objížďka stále není v době uzavření značena, což považujeme ze strany FC Slovan Liberec, zejména vzhledem k velkému významu turistické trasy pro místní i návštěvníky Liberce, za bezohlednost vůči jejím uživatelům. 
U Jungmannovy ulice jsme uvítali od zastupitelky Zuzany Kocumové příslib osobního dohledu nad přípravou a realizací opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti cyklistů při křížení dopravně zatížené komunikace Jungmannova a cyklostezky napojující části města za tratí ČD na cyklostezku Nisa (projektová dokumentace byla zpracována v roce 2005). 

Velmi negativně byly hodnoceny podmínky ve Fügnerově ulici a to zejména v současné době dokončované stavební úpravy komunikací mezi terminálem Fügnerova a ulicí Na Bídě. Prohlídkou na místě jsme zjistili, že realizovaná rekonstrukce komunikace neumožňuje bezpečný průjezd na kole. To je zjevná chyba se zásadním vlivem na rozvoj cyklistické dopravy a dopravní bezpečnost cyklistů na dopravně zatížené městské komunikaci. Tímto místem jezdí cyklisté mezi centrem města, obytnými objekty v ulici Na Bídě a hustě osídlenými sídlišti Králův Háj, Kunratická a Broumovská. Úsek cyklotrasy měl dle předchozích jednání nahradit úsek cyklistické trasy na třídě Dr.M. Horákové a v ulici Náchodské, kde se při rekonstrukci komunikací k potřebám cyklistů, definovaným v Generelu cyklistické dopravy nepřihlédlo navzdory vysokému podílu cyklistické dopravy. 
Se žádostí o zajištění nápravy se obrátíme na město Liberec a Dopravní podnik Liberce, které jsou investorem akce (zdvojkolejnění tramvajové trati).

Naopak velmi kladně hodnotili účastníci cyklojízdy novou cyklostezku v horní části Husovy ulice, která byla ve spolupráci Libereckého kraje a města Liberce vybudována v letošním roce. V rámci letošní cyklojízdy byla slavnostně otevřena. Symbolickou pásku přestřihli zástupce města Liberce pan Milan Šír a zástupce Libereckého kraje pan Martin Sepp.

Ostatní místa budou zhodnocena na webu www.cykliste.cz po podrobnější konzultaci s městem Liberec a správci komunikací.

Po celé trase na bezpečnost účastníků vzorně dbali strážníci Městské Policie Liberec a zástupce Červeného kříže. Defekt jednoho z účastníků opravil zástupce technického doprovodu z firmy BAK SPORT Liberec

Na semináři, který následoval po cyklojízdě, byl kromě občerstvení připraven krátký program o cyklistické dopravě a cykloturistice. Radní Libereckého kraje pan Sepp informoval přítomné o podpoře LK projektu cyklostezka Nisa a zvyšování bezpečnosti cyklistů na komunikacích v Libereckém kraji. Pan náměstek Šír informoval o podpoře cyklistické dopravy ze strany města Liberce a přípravě spolupráce na zlepšování podmínek pro cyklisty v Liberci mezi městem Liberec a Libereckým krajem.

V rámci semináře přednášeli:

Ing. Stanislava Jakešová – vedoucí odboru dopravy KÚLK
Ing. Iveta Moravcová – odbor dopravy, koordinátorka cyklodopravy v Libereckém kraji
pan Milan Šír, náměstek primátora města Liberce
pan Martin Sepp, náměstek hejtmana
Ing. Jaroslav Martínek, koordinátor cyklistické dopravy v ČR
Ing. Jiří Rutkovský, Cyklisté Liberecka, občanské sdružení

V rámci semináře jsme předali přítomným zástupcům města a kraje Výzvu radě a zastupitelům města Liberce a Libereckého kraje, kterou podepsalo v průběhu odpoledního programu akce Libercem na kole 284 občanů. Výzvu bude možné podepsat od příštího týdne i na webu www.cykliste.cz 

Do příštího ročníku akce LIBERCEM NA KOLE 2010 - Společná jízda občanů a zastupitelů města Liberce připravujeme:

  • Měli jsme v úmyslu využít pro vedení trasy též ulici Sokolská (mezi Městským divadlem a Malým divadlem) ale v tomto úseku není dnes, dle zástupců Městské Policie, možné zajistit bezpečný průjezd ani s doprovodem strážníků. Předpokládáme, že vzhledem k připravovaným projektům úprav komunikací v těchto místech bude možné vést tudy trasu již v příštím ročníku cyklojízdy.
  • Ověříme, zda úprava bezpečného přechodu pro chodce u hráze přehrady nezhorší podmínky pro cyklisty a bude umožňovat jízdu na kole a najetí z hráze na komunikaci Zvolenská.
  • Projedeme se cyklostezkou v Barvířské ulici v celé délce ?

Pevně věříme, že se našimi volenými zástupci přislíbená řešení přemění v realizaci některého pěkného úseku cyklostezky.

Sponzoři:

  • Dopravní podnik města Liberce, www.dpml.cz
  • INISOFT s.r.o., Software pro odpady, obaly a ekologii určený pro firmy a veřejnou správu, www.inisoft.cz
  • Ing. Radek Bednář z Liberce.

Technický doprovod, opravy jízdních kol: BAK SPORT, www.baksport.cz

Můžete si stáhnou a prohlédnout obrazovou prezentaci z akce - soubor pro PowerPoint (4 MB)

Fotogalerie z akce