Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Proč na kole?

 

Jízdní kolo je RYCHLÉ

Je dokázáno, že ve vzdálenosti do 5 km je jízdní kolo rychlejší než automobil a MHD. Říkáte si, že je to málo? Schválně si zkuste si změřit, jak dlouhé jsou vaše každodenní cesty do práce či školy, do obchodu, na úřad, do místní hospůdky nebo na návštěvu za kamarády. V rámci Evropy se zjistilo, že více jak 30% každodenních cest automobilem není delších 3 km a zhruba 50% tras se leze do zmíněných 5km.

Jízdní kolo ZABÍRÁ MÉNĚ PROSTORU

Mezitím co 3,5 metrovým úsekem se za hodinu přemístí 2 000 lidí v automobilu, na kole by se jich přepravilo až 14 000, což je docela výrazný rozdíl. Každý z nás už určitě viděl nekonečné řady aut krokem se šinoucích nebo dokonce stojících. A kdo z vás už spatřil kolony cyklistů? ;) ..minimálně dle úvodní statistiky by se jich na stejný prostor vešlo sedmkrát víc. Stejným problémem jsou také parkovací místa. Mezitím co stojící auta zabírají rozsáhlé plochy, stojící kola jsou mnohem úspornější k už tak vzácnému prostoru ve městě. Na jedno automobilové stání se vejde až deset zaparkovaných kol.

 

Jízdní kolo je EFEKTIVNÍ

Stejně jako automobilem, ne-li dokonce lépe, se na kole přepravíte přímo z bodu A do bobu B bez zbytečných prodlev. Odpadá vám cesta pěšky k dopravnímu prostředku, případné čekání na něj a komplikované přestupy. Prostě vyjdete z domu a jedete!

 

Jízdní kolo je PRAKTICKÉ

Průměrná váha jízdního kola se pohybuje mezi 10-12 kg, není proto složité jej nést, nadzvednout nebo případně naložit do jakéhokoliv dopravního prostředku. Ačkoliv se to nezdá, tak na jízdním kole není problém uvézt i náklad. Pracovní a školní pomůcky nebo nákup jsou nejčastěji umístěny na nosiči kola a tím pádem nezatěžují řidičovy záda. Kolo také zvyšuje dostupnost míst, která neleží u dopravních tepen a parkovacích ploch.

Jízdní kolo je PRO KAŽDÉHO

Je známo, že jízdu na kole zvládají děti již od 3 let a tuto schopnost si udrží do poměrně vysokého věku. Mladí lidé, kteří nemají ještě možnost řídit auto, se mohou poměrně samostatně dopravovat, což napomáhá ke zvyšování jejich nezávislosti. Rovněž pro staré lidi, kteří si už netroufají do chaotického automobilového provozu a kteří si chtějí svou samostatnost udržet, je kolo ideálním prostředkem. Pořizovací cena jízdního kola je výrazně nižší, než pořizovací cena automobilu, což zvyšuje mobilitu lidí s nižšími příjmy.

Jízda na kole je ZDRAVÁ

Pozitivně působí na kardiovaskulární systém, je posilována svalová hmota a upevňována celková fyzická kondice. Dochází tím tedy i k prevenci obezity. Menší množství a v ideálním případě absence výfukových plynů, předchází vzniku rakoviny a alergií. V konečném důsledku můžeme sledovat i kladný ekonomický dopad, neboť se tím postupně sníží výdaje na zdravotnictví. Ve Švédsku se dokonce uvádí, že „jedna koruna vložená do cyklistické infrastruktury, ušetří asi sedm až osm korun na zdravotních výdajích.“

Jízda na kole je TICHÁ

Hluk má velice nepříznivý vliv na naše zdraví a může zkracovat i život. Způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, zhoršení paměti a zvýšení krevního tlaku. Nadměrný a intenzivní hluk může narušit také statiku budov. Dobře promazané kolo nevytváří zvuk o takové síle, aby mohl způsobovat výše popsané následky.

Jízda na kole je PŘÍJEMNÁ

Zmírňuje psychické napětí, zlepšuje náladu díky uvolňování endorfinu a přispívá k celkové duševní výkonnosti. Finský sociální demokrat Mitro Repo tvrdí, že "pravidelné cvičení je základní součástí zdravé životosprávy a kvality života. Dobré psychické rozpoložení harmonizuje mysl a dobré duševní rozpoložení posiluje i tělo."

Provoz jízdního kola je LEVNÝ

Není zde žádná spotřeba paliv, což důležité pozitivum obzvlášť v současné době stálého navyšování cen pohonných hmot. Na jízdní kolo se nevztahuje také žádné povinné ručení, pravidelné kontroly, známky umožňující vstup na komunikace a I jeho údržba je mnohem levnější, než údržba auta.

Jízda na kole je EKOLOGICKÁ

Jízda na kole nevytváří žádné výfukové plyny. Dopravní prostředek bez produkce škodlivin do ovzduší napomáhá chránit místní zeleň, netráví živočichy a zabraňuje poškození kulturních památek. K životnímu prostředí je kolo šetrné mimo to také tím, že nespotřebovává neobnovitelné přírodní zdroje.

Jízda na kole je BEZPEČNÁ

Pokud cyklista dodržuje pravidla silničního provozu a dbá na svou bezpečnost prostřednictvím helmy, správného osvětlení a přiměřené rychlosti, je riziko úrazu velice malé. Důležitá je také přiměřená rychlost jak cyklisty, tak automobilu. 

Jízda na kole USNADŇUJE PRŮJEZDNOST DOPRAVNÍCH TEPEN

Pokud alespoň část lidí využívajících ke každodenním cestám automobil, přesedlá na kolo, zvýší se průchodnost cest pro motorová vozidla s vyšší prioritou, jakými jsou: sanitky, policejní a hasičská vozidla, ale třeba i zásobování.

 

Pokud vás napadají další přednosti jízdního kola, neváhejte je napsat do komentářů.