Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Program rozvoje cyklistické dopravy v LK

Odbor dopravy Libereckého kraje zpracovává nový Program rozvoje cyklistické dopravy (PRCD) pro období 2014-2020. Jeho zpracovatelem je národní cyklokoordinátor Jarda Martínek ve spolupráci s Ivetou Moravcovou krajskou cyklokoordinátorkou.

PRCD by měl navazovat na právě vznikající aktualizaci Strategického plánu rozvoje Libereckého kraje. Jeho cílem by mělo být především zklidňování dopravy a podpora mobility obyvatel, nikoliv bezohledné prosazování cyklistiky jako nejideálnějšího způsobu dopravy. Podpořena by měla být také intermodalita dopravy, dálkové páteřní trasy a samozřejmě i cykloturistika jako výzanmná součást ekonomiky kraje.

Pracovní seminář k projednání návrhu aktualizace proběhl 2. dubna 2014 a Cyklisté Liberecka byli při tom.

Výsledný dokument bude brzy ke shlédnutí na našich stránkách i na stránkách Libereckého kraje.