Přihlášení Registrace

Cyklisté Liberecka

Známkování - Volby do poslanecké sněmovny 2013

Oznámkujte volební programy podle toho jakou politiku prosazují v oblasti cyklistické dopravy a životního prostředí.

Volby do poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 25-26. října 2013

Kandidovalo 23 politických stran, volební účast byla 60% a do poslanecké sněmovny se dostalo sedm stran: ČSSD (20,5%), ANO (18,7%), KSČM (14,9%), TOP 09 (12%), ODS (7,7%), Úsvit (6,9%), KDU-ČSL (6,8%)

Známkování je jako ve škole, podle toho jak moc se vám obsah líbí.

Volby do poslanecké sněmovny 2013

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Pohodlná a fungující doprava

Posílíme státní podporu pro zvýšení bezpečnosti cyklodopravy v městech a obcích. U cyklostezek se zaměříme na úseky přerušené v místech, kde se neprovedly náročnější technické úpravy (mosty, podjezdy, přejezdy). Prosadíme, aby se neprojektovaly cyklostezky na chodnících v zástavbě a aby je SFDI přestal financovat.

Změníme silniční zákon tak, aby při novostavbách a rekonstrukcích frekventovaných silnic, kde to hustota cykloprovozu vyžaduje, měl správce dopravní stavby povinnost připravit a financovat souběžnou stezku pro pěší a cyklisty. Uložíme správcům silnic, aby zaměřili svou pozornost na zklidňování zatížených průtahů obcemi. Metodicky povedeme obce, aby na vedlejších komunikacích ve vlastnictví měst a obcí zaváděly plošné zklidňování formou zóny 30, obytné zóny, aby zřizovaly cykloobousměrky a aby budovaly bezpečná stanoviště B+R na zastávkách veřejné dopravy.

Vytvoříme motivační podmínky pro nákup městských elektrokol a cyklostojanů pro využití zaměstnanců orgánů veřejné správy.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Doprava

Vytvoříme podmínky pro zklidnění dopravy v centrech měst, podporu cyklistické dopravy, používání alternativních pohonů v dopravě a paliv ke snížení emisí.

Životní prostředí

Chceme vybudovat celorepublikovou síť a vytvořit právní a organizační prostředí podporující rozvoj cykloturistiky.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Zlepšování kvality života a podmínek pro zdravý život

Podpoříme rozvoj pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny, cyklostezky).

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

Životní prostředí

Přírodu nelze ohradit a vyloučit z ní člověka. Podporujeme proto konkrétní projekty, které nejenže nebudou škodit přírodě, ale naopak ji zatraktivní pro její návštěvníky. Příkladem mohou být naučné stezky, přístřešky proti dešti v lesích, informační tabule, stojany na kola, dřevěné chodníky v obtížně schůdném terénu.

(Název strany se zobrazí až po oznámkování programu)

žádná zmínka